Recursos didàctics

En aquesta pàgina trobareu recursos didàctics per treballar a l'aula, així com manuals de fabricació dels aparells de mesura de l'aigua.

Sonda batimètrica

Una sonda batimètrica serveix per estudiar el relleu del fons marí. A Barcelona, els temporals mouen grans quantitats de sorra, fent que les platges en guanyin o en perdin en funció de l’època de l’any. La sonda servirà per estudiar el moviment d’aquests bancs de sorra davant de la ciutat.

Podeu consultar la seva guia de muntatge, desenvolupada pel projecte SeCosta, de la Universitat de les Illes Balears a:

 

Perfilador TD

Un perfilador de temperatura serveix per conèixer la temperatura de la columna d’aigua, des de la superfície fins al fons. La variació de la temperatura en la columna d’aigua depèn de fenòmens com la radiació solar, el vent o les onades.

Podeu consultar la seva guia de muntatge, desenvolupada pel projecte SeCosta, de la Universitat de les Illes Balears a:

Estació marina Smart Citizen

Aquest material educatiu l’ha desenvolupat FabLab Barcelona. Està pensat per treballar conceptes com la temperatura, la salinitat, el pH o el percentatge d’oxigen de l’aigua del mar. Podeu consultar la proposta educativa al voltant de les estacions marines Smart Citizen a: