Enquestes

Resultats de les enquestes de tothom qui ha participat a AULAMAR, ja sigui alumnat o professorat.

Com t’identifiques?

(Pregunta feta només a l’alumnat)

Edat

(Pregunta feta només a l’alumnat)

Ets usuari habitual de les platges de Barcelona?

Si la resposta ha estat que sí, quin ús en fas?

Abans de partipar als tallers d’AULAMAR…

Tens interès en conèixer la qualitat de l’aigua del mar de Barcelona?

Creus que la qualitat de l’aigua del mar de Barcelona pot afectar la teva alimentació?

Després de participar als tallers d’AULAMAR…

Creus que l’aigua del mar de la costa de Barcelona té substàncies contaminants?

Creus que la qualitat de l’aigua del mar de Barcelona pot afectar la teva alimentació?

Creus que l’activitat urbana i el turisme poden afectar la qualitat de l’aigua del mar de Barcelona?

Creus que és necessari emprendre mesures per protegir i cuidar la costa de Barcelona?

Creus que els plàstics abocats al mar poden afectar l’alimentació i supervivència dels peixos i animals marins?

Has canviat les mesures que adoptes per intentar reduir el canvi climàtic i la contaminació del mar?

En la última sessió has tingut en compte els embalatges que vas fer servir per preparar el teu plat?

Creus que quan comencis a treballar tindras en compre els plàstics que fas servir a la cuina?