Dades

Temperatura en profunditat

Dades obtingudes a partir d’un perfilador TD fet pel Joan Puigdefabregas