MAR | CIÈNCIA | CIUTADANIA

Ciència sostenible i de tothom

El projecte Patí Científic és una plataforma d’unió entre participació, conscienciació i coneixement de la costa de Barcelona.

MAR | CIÈNCIA | CIUTADANIA

Desenvolupem un monitoratge de les aigües costaneres de Barcelona mitjançant el Patí Català.

Diari del Patí

Dades

Dades adquirides de diferents variables oceanogràfiques i meteorològiques.