Elisabet Verger presenta el TFG “Estudi de la variabilitat de les aigües costaneres de Barcelona: el Patí Científic”

El passat juliol l’estudiant Elisabet Verger va presentar el seu Treball Final de Grau en Ciències i Tecnologies del Mar titulat Estudi de la variabilitat de les aigües costaneres de Barcelona des d’una embarcació sostenible i durant episodis de pluja intensa: el Patí Científic.

El treball està dirigit pel Manuel Espino i la Nina Hoareau i estudia l’evolució de la temperatura i la salinitat de les aigües costaneres de la ciutat, tant en superfície com en profunditat. Aquest monitoratge permet detectar les plomes d’aigua dolça que s’expulsen al mar quan hi ha episodis de pluja intensa.

El treball demostra que és possible mesurar la variabilitat espaciotemporal de la temperatura i la salinitat, així com detectar l’esdeveniment de pluja i la formació de ploma del 25 de maig de 2022 i l’onada de calor de mitjans del mateix mes.