Neix el projecte AULAMAR

El passat 27 de desembre va arrencar de forma oficial el projecte Aulamar, un projecte educatiu, guanyador de “La ciutat proactiva 2021”, convocatòria d’ajuts a la innovació urbana de la Fundació BIT Habitat, amb uns objectius relacionats amb la inclusió social i la igualtat de gènere.

Segons els investigadors, Ignasi Vallès, Raul Bardají, Nina Hoareau, Josep Lluis Pelegrí, avui en dia l’ecosistema costaner de Barcelona viu una situació de vulnerabilitat per la pressió de l’activitat urbana i el canvi climàtic. Altrament, l’aposta d’un litoral barceloní enfocat majoritàriament al turisme, allunya la ciutadania d’obtenir una major consciència ambiental envers l’entorn marí de Barcelona.

Davant de la doble problemàtica, social i mediambiental, Aulamar, que neix del projecte Patí Científic, és un programa pilot amb doble finalitat de monitoratge costaner a través de projectes escola. Els seus objectius són revertir la relació entre la ciutadania i el litoral barceloní a través d’una ciència més oberta, inclusiva i participativa, i alhora aconseguir dades oceanogràfiques d’interès científic que ens ajudin a comprendre millor l’impacte mediambiental de l’activitat humana en un context de canvi climàtic.

Es tracta d’un projecte que consisteix a donar a l’alumnat el protagonisme d’un projecte real de recerca oceanogràfica. Acompanyarà als estudiants en les fases de construcció i desenvolupament d’un sistema de mesura de baix cost i en el plantejament científic d’una estratègia de mostreig de la costa de Barcelona.

«Amb aquesta proposta volem fer el següent pas en l’exitosa experiència del Patí Científic, un projecte de ciència ciutadana finançat a través del programa Barcelona Ciència 2019», explica Josep Lluis Pelegrí.

«Els prototips de mesura que desenvoluparem es basaran en el disseny original de l’equip de mesura del Patí Científic i s’instal·laran en embarcacions com el pati de vela o altres elements de navegació recreativa com poden ser el surf de rem, el caiac i embarcacions pesqueres», comenta Raul Bardají.

«Les dades que es volen prendre són tan dades físiques de l’estat de la mar com el tipus de residus que es troben a les costes de Barcelona. En particular, les dades serviran per entendre els processos físics que governen el litoral i ens poden arribar a explicar aspectes com són la distribució d’aigües residuals en episodis de pluja o les acumulacions de residus plàstics en certes zones de la costa», afegeix Nina Hoareau

Aulamar es basa en la premissa que un major coneixement de la natura porta a una major capacitat d’estimar-la i a un major interès a conservar-la. És un plantejament que encaixa perfectament en el marc de la Dècada de les Ciències Oceàniques pel Desenvolupament Sostenible (2021-2030), promoguda per les Nacions Unides, i en el qual la ciutat de Barcelona participa mitjançant el programa Ocean Cities, coordinat per l’Institut de Ciències del Mar. Com a resultat central del projecte, la implicació activa de joves de diferents barris de Barcelona en l’àmbit de les ciències i tecnologies marines, amb la interacció i l’assessorament d’un equip tècnic i científic especialitzat, contribuirà a una sostenible relació ciutadana amb l’entorn marí de la costa de Barcelona.

Barcelona és una ciutat costanera amb una llarga tradició marítima que ha condicionat el seu creixement econòmic i social al llarg de la seva història. El desenvolupament de les últimes dècades ha estat centrat en el sector del turisme, explotant al màxim l’atractiu del seu litoral. Malauradament, aquesta aposta pel turisme, sovint massificat, està tenint repercussions tant mediambientals com socials en el litoral de Barcelona que exigeixen solucions a curt i llarg termini. En l’àmbit social, una economia no-sostenible basada en el turisme ha fomentat la segregació de veïnes i veïns per nivell adquisitiu, allunyant de la costa les classes més populars. Per altra banda, la salut de l’ecosistema litoral marí es troba greument amenaçada per la pressió urbana i turística que ha anat intensificant-se al llarg dels últims anys. L’impacte antropogènic al litoral Barceloní però va més enllà: en l’actual context d’emergència climàtica, la costa de Barcelona és una de les zones més vulnerables de la ciutat. La progressiva pujada del nivell del mar i l’increment dels episodis meteorològics extrems, amb el consegüent retrocés de les platges, és un clar exemple de la fragilitat del sistema litoral, incompatible amb el model turístic actual. En aquest context de vulnerabilitat mediambiental, hem de millorar dràsticament el coneixement de l’estat i de l’evolució de l’ecosistema costaner i, per això, el seu monitoratge és estrictament necessari. Paradoxalment, l’oceanografia clàssica està tecnològicament més preparada per estudiar a mar obert que no pas el medi litoral marí. L’alt cost i la poca flexibilitat dels sistemes de mesura en escales reduïdes com la costanera, fan que avui en dia la informació sobre l’estat del medi marí a la costa de Barcelona sigui escàs.

«El coneixement i la sensibilització requereixen emoció i participació. AULAMAR és un projecte integral que implica adquisició de coneixement teòric, tecnològic i pràctic, però també implica activitat lúdica i apoderament de l’estudiant, que així sentirà la importància que té la seva labor per a la comunitat científica i la ciutadania. Estem convençuts i convençudes que d’aquesta manera arribarem a ser els ciutadans blaus – aquelles persones que perceben l’entorn marí com a part integral de la mateixa ciutadania i actuen en conseqüència – del futur que tant necessita Barcelona», assegura Ignasi Vallès.

Aulamar s’emmarca dins d’un projecte transversal i participatiu amb la implicació de diferents entitats amb caràcter molt divers. L’estudiantat de les escoles i instituts treballarà, per una banda, amb centres de recerca i investigació en el camp de les ciències i tecnologies del mar i ambientals – l’Institut de Ciències del Mar (ICM), coordinadora del projecte, la Facultat de Nàutica de Barcelona de Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Unitat de Tecnologia Marina (UTM) i l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) – i per l’altra banda s’utilitzaran els espais del Club Patí Vela de Barcelona per realitzar activitats de divulgació i conscienciació ambiental. Durant el projecte hi haurà una col·laboració estreta amb l’associació de pescadors del barri de la Barceloneta Cap a Mar, la cooperativa Tarpuna, que gestiona les microxarxes d’escoles “airegem-nos” i “sumem energies” i les escoles que participen directament en el projecte.