Les xarxes del Patí Científic

El Patí Científic porta instal·lades dues xarxes de recollida de plàstics fabricades per la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Xarxa de recollida de brossa

Desenvolupada per la FNB-UPC, la xarxa permet recollir plàstics i altres objectes que es puguin trobar flotant al mar com bosses, ampolles, llaunes o mascaretes. La xarxa és abatible de manera que es pot submergir quan es detecta la brossa flotant. Un cop recollit l’objecte que sigui, es torna a recollir. Així s’evita portar-la arrossegant durant tota la navegació, amb l’augment de resistència a l’avançament del patí que comportaria.

La xarxa està situada entre la tercera i quarta bacada del patí i està formada per un marc de fusta en el qual s’ha cosit la malla que conforma la xarxa. A la part inferior, hi ha una banda de ploms que faciliten la immersió, quan la xarxa es desplega.

El sistema de pujada i baixada de la xarxa és fent servir un petit cap i una mordassa muntada al piano de proa del Patí Científic. Per aguantar-la aixecada el cap està caçat. Quan s’amolla, la xarxa cau pel pes del propi marc i s’enfonsa a l’aigua.

Xarxa de recollida de microplàstics

La segona xarxa del Patí Científic és de recollida de microplàstics. S’ha fabricat seguint el disseny de les xarxes del projecte Surfing for Science, de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona.

Surfing for Science és un projecte de ciència ciutadana que pretén avaluar la contaminació per microplàstics en les zones costaneres. L’objectiu del projecte és doble: es vol estudiar la concentració de microplàstics al mateix temps que es contribueix a augmentar la cultura científica de la societat en relació a la contaminació. Per fer-ho, s’ha dissenyat una xarxa que es pot portar arrossegada des d’una embarcació d’esbarjo, del tipus caiac, paddle surf o patí de vela.

L’estructura és de fusta, per mantenir la xarxa a la superfície mentre es fa servir. El marc permet la obertura de la malla, mentre que les dues aletes laterals garanteixen la orientació correcta de la boca de la xarxa. Al final del cóp hi ha un petit tub de PVC que es pot desmuntar per treure els microplàstics que s’hagin recollit en cada sortida. Les mostres de microplàstics que es recullen s’envien a la Facultat de Ciències de la Terra de la UB, on s’estudien.