Genís Sureda presenta el Treball Final de Grau “Disseny d’una xarxa de recollida de residus per afegir al patí científic”

El passat juliol l’estudiant Genís Sureda va presentar el seu Treball Final de Grau en Enginyeria en Sistemes i tecnologia Naval titulat Disseny d’una xarxa de recollida de residus per afegir al patí científic.

El treball està dirigit per la Inma Ortigosa i la Marcel·la Castells i consisteix en el disseny d’una xarxa de recollida de plàstics per ser incorporada al patí científic. Per fer-ho, es fa un estudi de la tipologia de plàstics que es poden trobar en les aigües de Barcelona a partir del qual es tria el material més idoni i es dissenya quina serà l’operativa de la xarxa.

La xarxa resultant té un pes de 3,8 kg i es fa servir amb un sistema de caps i politges que es poden muntar i desmuntar del patí de vela d’una forma molt senzilla. També s’analitza l’afectació que té la xarxa en l’estabilitat i la resistència l’avançament del patí.

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/349951