El patí científic als congressos Martech Workshop i EOF2021

Els dies 18 de juny i 5 de juliol, el Raul Bardaji i l’Oriol Carrasco van presentar els treballs Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí Vela (PATI CIENTIFIC) i Recreational Boats for Coastal Oceanography Research als congressos MARTECH Workshop i EOF2021, organitzats per la Universidade de Vigo i la Universitat Politècnica de Catalunya, respectivament.

Durant les exposicions es va parlar dels inicis del projecte i de la implementació dels equips de mesura de la qualitat de l’aigua al patí de vela.