Inma Ortigosa presenta el treball “Adapting the existing Coastal Patí a Vela Fleet for scientific purposes”

El passat 17 de setembre la professora Inma Ortigosa va presentar el treball titulat Adapting the existing Coastal Patí a Vela Fleet for scientific purposes en el 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARITIME TRANSPORT organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya que va tenir lloc durant els dies 17 i 18 de setembre del 2020. Durant la presentació exposà els primers resultats en relació als canvis en l’estabilitat de la embarcació degut als diferents instruments de mesura instal·lats al Patí. L’estudi servirà per posicionar de la manera més adequada l’equip de mostreig per tal de disminuir l’efecte al rendiment de l’embarcació durant la navegació.

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/329889