Oriol Carrasco presenta el TFM “Anàlisi del comportament d’un patí de vela abans i després de la incorporació d’instruments científics de mesura”

El passat desembre l’estudiant Oriol Carrasco va presentar el seu Treball Final de Màster en Enginyeria Naval i Oceànica titulat Anàlisi del comportament d’un patí de vela abans i després de la incorporació d’instruments científics de mesura.

El treball està dirigit pel Jordi Mateu i la Inma Ortigosa i és un estudi tant teòric com pràctic de quina és l’afectació que té sobre el comportament del patí de vela el fet d’instal·lar-hi l’equip de mesura de la qualitat de l’aigua.

En l’estudi es comprova que la presència dels instruments provoca canvis en l’estabilitat, la resistència a l’avançament, la velocitat, la maniobrabilitat i el comportament al mar del patí. Els canvis no suposen un impediment per fer servir el patí de vela en estudis oceanogràfics.

 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/334819